Languages : English
  


About Us

Contact Us

Clock
27 July 2021

Social Network
There is not data.

Newsletter
Your Email :
 
OK
 subscribe    unsubscribe


Online
There currently Online :
 
21 guests  

Statistic
28/05/2013
16/05/2014
3080014
85419

About Us


   
English Education เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการให้ความรู้กับนักเรียนและบุคคลที่สนใจจากประสบการณ์จริง สามารถนำไปใช้งานได้จริง หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนเน้นการตอบสนองให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อคุณเรียนที่ English Education คุณจะไม่ต้องยุ่งยากหรือลำบากในเรื่องการจดจำหรือท่องคำศัพท์ มีการสอนหลักการใช้คำกริยาแบบง่ายๆ เรียนรู้หลักไวยากรณ์จากการสนทนาจริง ทำให้การเรียนสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ สะดวกง่ายดาย English Education ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์เจ้าของภาษาผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาหลายปี จากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนทุกรุ่นที่ได้มาเรียนกับเรา ด้วยประสบการณ์จากอาจารย์โดยตรง จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของคุณไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษให้ชีวิตคุณได้สัมผัสและนำไปพัฒนาความรู้ในเรื่องต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น เรียนภาษาอังกฤษที่ English Education แล้วจะทำให้คุณรู้สึกว่า "ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว" ถ้าคุณได้มาเรียนที่ English Education